Privacy

Verwerking van gegevens
In het kader van onze dienstverlening legt VacatureBase gegevens vast. VacatureBase gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst en voor haar overige dienstverlening.

Online aanmelding
Indien u zich online aanmeldt wordt u geregistreerd als gebruiker van VacatureBase. Als geregistreerde gebruiker kunt u inloggen. U kunt op deze site (binnen uw account) een profiel aanmaken. Verder kunt u uw online sollicitaties bijhouden en uw CV uploaden, en een motivatie tekst schrijven.
Wij slaan enkel uw accountgegevens op in uw omgeving. Deze gegevens zijn beschermd door uw wachtwoord en zijn alleen voor u inzichtelijk. Deze gegevens zijn niet toegankelijk voor derden.

Mijn Profiel
Indien u een profiel en/of een cv invult, dan kunnen deze gegevens aan klanten van VacatureBase ter beschikking worden gesteld voor zoeken, raadplegen en downloaden via het internet.
Uw profiel kan alleen geraadpleegd worden door derden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven bij het invullen van uw profiel. U kunt ervoor kiezen om uw persoonsgegevens, profiel en cv af te schermen.
Indien u ervoor kiest een profiel in te vullen en uw CV te plaatsen in onze database, dan vertrouwen wij erop dat u uw gegevens up-to-date houdt. U dient uw CV tenminste iedere zes maanden te updaten, in het bijzonder indien uw contactgegevens gewijzigd zijn. Indien u uw gegevens gedurende deze periode niet update zijn wij gerechtigd uw profiel en CV uit onze database verwijderen.
VacatureBase behoudt zich het recht voor om cv’s uit onze database te verwijderen waarvan de inhoud in strijd met de wet of anderszins aanstootgevend is.
VacatureBase zal geaggregeerde gegevens gebruiken om werkgelegenheidstrends in de verschillende industrieën te analyseren, zoals de gemiddelde salarishoogte. Deze informatie kan niet worden gekoppeld aan persoonsidentificerende gegevens.
VacatureBase kan online sollicitaties niet beperken voor bepaalde gebruikers en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventualiteiten.

Websites van derden
Via onze website worden tevens diensten van derden aangeboden. VacatureBase is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de geleverde diensten en/of (persoons)gegevensverwerking van deze derden. Lees hiervoor het privacybeleid, indien aanwezig, van de site van deze derden.

Gebruik van gegevens
VacatureBase verstrekt geaggregeerde gegevens over bezoekers en gebruikers van onze website aan recruiters (zoals het aantal cv’s in de database, of het aantal bezoekers van de website) en voor andere rechtmatige doeleinden. We verstrekken deze gegevens aan klanten, adverteerders, toeleveranciers en andere goed bekend staande derde partijen. Wij wijzen u erop dat sommige van onze gebruikers gevestigd kunnen zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte, waar het niveau van bescherming van persoonsgegevens kan afwijken van het niveau van bescherming in Nederland

Ter beschikking stellen van gegevens
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze worden gebruikt om u als klant te informeren over onze eigen verkoop- of productieactiviteiten en/of marketingactiviteiten door of ten behoeve van derden. Indien hierop geen prijs wordt gesteld dan bestaat er op ieder moment de mogelijkheid tot afmelden.

Cookies
VacatureBase maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ en/of andere toepassingen voor het bijhouden van sessies en voor het meten van het gebruik van onze website. Op basis van de verkregen gegevens kan VacatureBase haar dienstverlening verbeteren. Cookies kunnen voor een langere periode op uw computer blijven staan en kunnen ook bij een volgend bezoek aan onze website worden gebruikt. Wilt u geen cookies ontvangen, dan kunt u in uw browser het gebruik van cookies blokkeren. Het weigeren van cookies kan met zich meebrengen dat u geen of slechts beperkt toegang tot onze website heeft. Ook biedt uw browser over het algemeen de mogelijkheid om cookies te verwijderen.

Veiligheid
VacatureBase heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoons- en bedrijfsgegevens te beschermen.
Uw persoons- en bedrijfsgegevens worden door VacatureBase niet langer bewaard dan nodig is en wettelijk is toegestaan.

Deze Privacy verklaring
VacatureBase kan deze privacy verklaring aanpassen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken.

Registratie

CV uploaden? Registreer hier!

Job plaatsen? Registreer hier!

Statistieken

Gebruikers online: 2218
Gebruikers online in netwerk: 13720
Afgelopen 24 uur in netwerk
Kandidaten ingeschreven: 0
Vacatures geplaatst: 30

Poll

Wat vind je belangrijk aan je werkplek?
Copyright © VacatureBase 2013  | Powered by Hosting.nl